31 augustus 2016

Heilige Louise de Marillac over hoe vaders en moeders de rozenkrans zouden moeten bidden

''Men kan de ouders niet altijd de gebreken van hun kinderen aanrekenen, vooral niet wanneer de ouders hun kinderen hebben onderricht en het goede voorbeeld hebben gegeven.

Ouders, houd niet op met bidden voor uw kinderen: Gods genade kan verharde harten raken.

Beveel uw kinderen aan het Onbevlekt Hart van Maria aan.

Als ouders de rozenkrans bidden zouden ze aan het eind van elk tientje van de rozenkrans hun rozenkrans moeten opheffen en tegen Maria moeten zeggen:

Verbind met deze kralen mijn kinderen aan uw Onbevlekt Hart!''

- St. Louise de Marillac

31 juli 2016

Zuster Lucia van Fatima over de rozenkrans

Zuster Lucia op jonge leeftijd


                            ''Met de rozenkrans troosten we Onze Lieve Heer en verkrijgen we de redding van vele zielen.''

  - Zuster Lucia van Fatima

24 juli 2016

Heilige Louis Marie Grignon de Montfort: apostel van de rozenkrans van jongs af aan


De heilige Louis Marie Grignon de Montfort was een van de grootste verspreiders van het rozenkransgebed.
Van kindsbeen af stelde hij alles in het werk om zijn zusje Louise de rozenkrans te laten bidden. Als ze hem blijk gaf van enige tegenzin gaf hij haar geschenkjes en zei hij haar: ‘Mijn liefste zusje, je zal op je mooist zijn en iedereen zal van je houden als je van God houdt.’ Terstond volgde ze hem en in navolging van haar broer spoorde ook zij haar vriendinnetjes aan om met haar de rozenkrans te bidden. En om hen ertoe over te halen alle dagen de rozenkrans te bidden, gaf hij hen als cadeautjes het mooiste en het beste wat hij bezat.

Uit: La vida del santo misionero apostolico

21 juli 2016

Heilige Antonius Maria Claret over de rozenkrans''Gelukkig de families die elke dag de rozenkrans bidden; Maria verkrijgt voor hen genaden tijdens hun leven, genaden in het uur van hun dood en buitengewone glorie in het Hemels Vaderland.''

- Heilige Antonius Maria Claret


17 juli 2016

Zuster Lucia over de rozenkrans


   ''Maria heeft in deze tijden waarin wij nu leven, nieuwe effectiviteit gegeven aan het bidden van de rozenkrans.
   Op zodanige wijze dat er nu geen probleem is, hoe moeilijk het is, dat nu niet op te lossen is door het bidden van de rozenkrans. Of het nu een materieel probleem is of een geestelijk probleem, een probleem dat te maken heeft met ons persoonlijk leven, met het leven van onze families, of het leven van de landen en volkeren.
   Ik herhaal, er is geen probleem, hoe moeilijk het ook is, dat we nu niet kunnen oplossen met het bidden van de rozenkrans.''

- Zuster Lucia van Fatima
(een van de drie herdertjes aan wie Maria verscheen in Fatima)

17 juni 2016

Paus Leo XIII over de rozenkrans''Het rozenkransgebed werd juist daartoe ingevoerd, om de bescherming van de Moeder Gods tegen de vijanden van het katholieke geloof af te smeken; en het is voldoende bekend, hoe zeer en hoe vaak dit gebed de Kerk van nut was en hoe het haar door zoveel beproevingen heen hielp.''

- Paus Leo XIII 


in: Salutaris ille, Apostolische Breve, 24 december 1883

13 mei 2016

Onze Lieve Vrouw van Fatima 13 mei 1917Maria van Fatima

Het is vandaag precies 99 jaar geleden de Maria in Fatima voor de eerste keer verscheen aan drie herderskinderen. In totaal verscheen ze 6 maal in Fatima aan die drie kinderen.
Tijdens deze verschijningen riep zij onder andere op tot het bidden van de rozenkrans. Laten wij gehoor geven aan die oproep en de rozenkrans bidden!

Zie ook: 'Fatima' op deze blog.