20 oktober 2016

Een blinde bid de rozenkrans en kan weer zien!

In Oisterwijk in Brabant wordt Onze Lieve Vrouw vereerd onder de naam: "Maria van Mirakelen." En dat die naam zeer terecht is blijkt wel uit het volgende verhaal:

Er was in Oisterwijk een zekere Leonardus Laurenszoon. Toen de vrouw van deze Leonardus overleed, bleef hij twee jaar in de rouw en huwde toen met een zekere Annemieke de dochter van de bakker. Hij had reeds vijf kinderen van zijn overleden vrouw en nu schonk Onze Lieve Heer tot de grote vreugde van Leonardus en Annemieke hen nog acht kinderen. Zo zaten ze uiteindelijk elke dag met z'n vijftienen aan tafel en 's avonds baden zij allen samen de rozenkrans. Ieder mocht een tientje voorbidden, tot de kleinste toe, die nauwelijks praten kon. Ze waren tevreden en gezond.

Doch in het twintigste jaar van hun trouw, toen enige kinderen reeds getrouwd waren, kreeg Annemieke een gezwel rond haar ogen. Het gezwel werd met de week donkerder en ging uiteindelijk zwart open. Geen dokter uit heel Brabant kon Annemieke helpen. Toen zij alles geprobeerd hadden en zij na vier jaren helemaal blind werd, zei haar jongste dochter, die voor haar moeder een grote bewondering had: "Laten we bidden bij Onze Lieve Vrouw van Mirakelen" En aan de arm van haar dochter ging zij negen eerste Zaterdagen van de negen opeenvolgende maanden naar het beeld van Onze Lieve Vrouw. En iedere keer bad zij: "Ik heb mijn dertien kinderen zolang ze thuis waren, iedere avond op u hun ogen doen richten door het bidden van de rozenkrans. Geef toch dat ik alstublieft nog een korte tijd kan zien, voordat ik sterven zal." De negende Zaterdag viel precies op de vijf en twintigste trouwdag van Leonardus en Annemieke. En alle dertien kinderen, gingen die negende keer mee met Annemieke en Leonardus naar Onze Lieve Vrouw. En toen ze daar zo tezamen, volgens hun oude gewoonte weer ieder een tientje van de rozenkrans voorbaden, en Annemieke haar tranen pijn deden in haar zere ogen, slikte ze ineens haar keel toe en riep: "Maar kinder! ik zie... ik zie!"....

Ja, zeggen de mensen van de streek, Annemieke was toch maar een doodgewoon mens. Maar zij bad de rozenkrans en Onze Lieve Vrouw deed voor haar een wonder.

13 oktober 2016

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Het is vandaag, 13 oktober, precies 99 jaar geleden dat Maria in Fatima voor de laatste keer verscheen aan de drie herderskinderen Lucia, Jacinta en Francisco. In totaal verscheen ze 6 maal in Fatima aan die drie kinderen.

Tijdens de verschijningen riep zij onder andere op tot het bidden van de rozenkrans.

Tijdens de laatste verschijning op 13 oktober 1917 sprak zij: ‘‘Ik ben Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Ik kom u vragen om alle dagen het Rozenhoedje te bidden en van leven te veranderen.’’

Zie ook: 'Fatima' op deze blog.

7 oktober 2016

De rozenkrans en de zeeslag van Lepanto

Op 7 oktober 1571 vond de zeeslag bij Lepanto plaats. Aan de ene zijde vochten de moslims om Europa te veroveren terwijl aan de andere zijde de rooms katholieke alliantie tegen deze islamitische bedreiging streed. In Rome riep de Heilige Paus Pius V op tot het bidden van de rozenkrans om de overwinning in deze belangrijke slag te verkrijgen.
Maria verhoorde dit vurig rozenkransgebed. Zij kwam het katholieke volk te hulp en schonk het een glorierijke overwinning waardoor Europa behoed werd voor een islamitische overheersing. Nog voor het nieuws van deze victorie bekend was zag de Heilige Paus Pius V reeds in een visioen dat de moslims overwonnen waren. Als dank voor deze historische overwinning stelde hij het feest van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans in dat wij tot op de dag van vandaag vieren op 7 oktober.


Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans,
bid voor ons!

31 augustus 2016

Heilige Louise de Marillac over hoe vaders en moeders de rozenkrans zouden moeten bidden

''Men kan de ouders niet altijd de gebreken van hun kinderen aanrekenen, vooral niet wanneer de ouders hun kinderen hebben onderricht en het goede voorbeeld hebben gegeven.

Ouders, houd niet op met bidden voor uw kinderen: Gods genade kan verharde harten raken.

Beveel uw kinderen aan het Onbevlekt Hart van Maria aan.

Als ouders de rozenkrans bidden zouden ze aan het eind van elk tientje van de rozenkrans hun rozenkrans moeten opheffen en tegen Maria moeten zeggen:

Verbind met deze kralen mijn kinderen aan uw Onbevlekt Hart!''

- St. Louise de Marillac

31 juli 2016

Zuster Lucia van Fatima over de rozenkrans

Zuster Lucia op jonge leeftijd


                            ''Met de rozenkrans troosten we Onze Lieve Heer en verkrijgen we de redding van vele zielen.''

  - Zuster Lucia van Fatima

24 juli 2016

Heilige Louis Marie Grignon de Montfort: apostel van de rozenkrans van jongs af aan


De heilige Louis Marie Grignon de Montfort was een van de grootste verspreiders van het rozenkransgebed.
Van kindsbeen af stelde hij alles in het werk om zijn zusje Louise de rozenkrans te laten bidden. Als ze hem blijk gaf van enige tegenzin gaf hij haar geschenkjes en zei hij haar: ‘Mijn liefste zusje, je zal op je mooist zijn en iedereen zal van je houden als je van God houdt.’ Terstond volgde ze hem en in navolging van haar broer spoorde ook zij haar vriendinnetjes aan om met haar de rozenkrans te bidden. En om hen ertoe over te halen alle dagen de rozenkrans te bidden, gaf hij hen als cadeautjes het mooiste en het beste wat hij bezat.

Uit: La vida del santo misionero apostolico

21 juli 2016

Heilige Antonius Maria Claret over de rozenkrans''Gelukkig de families die elke dag de rozenkrans bidden; Maria verkrijgt voor hen genaden tijdens hun leven, genaden in het uur van hun dood en buitengewone glorie in het Hemels Vaderland.''

- Heilige Antonius Maria Claret